Vanhemmille

Kun lapsi on tulossa hoitoon, on hyvä muistaa muutamia asioita.


- Hoitoon tottuminen voi viedä hetken aikaa, joten olisi hyvä käydä tutustumassa noin 3 kertaa ennen hoidon aloitusta. Pienempien lasten kohdalla ottaisin mielellään useammankin tutustumis-/hoitoharjoittelukäynnin.

- Alkuun hoitopäivät kannattaa pitää lyhyempinä kuin mitä ne tulevat olemaan, riippuen kuitenkin siitä kuinka hoitoharjoittelut ovat sujuneet.

- Huolehdithan, että lapsella on sopivat vaatteet hoitoon tullessaan, ja että varavaatteita on riittävästi mukana. Myös ulkovaatteet on tärkeää olla kullekin kelille sopivat. Vaatehuolto kuuluu vanhemmille.

- Vaipat ja voiteet yms ovat vanhempien kustannettava ja tuotava hoitoon

- Teen lapselle oman kasvunkansion, joten tuokaa hoitoon sitä varten kansio tai vastaava

- Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle lapselle ja varhaiskasvatuskeskusteluja käydään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan

- Toivon mahdollisimman avointa keskustelua, sillä tavoin monet epäselvyydet voidaan välttää.

- Minulle voi laittaa tekstiviestiä/whatsup-viestiä ja soittaa myös hoitoajan (=työaikani) ulkopuolella, jos jotakin lapseenne tai hänen hoitoonsa liittyvää asiaa tulee mieleen